• +420776678977
  • kontakt@kovorevel.cz

Vítej na stránkách Karel Novotný-REVEL

KOVOVÝROBA A SVAŘOVÁNÍ KRNOV.SOUSTRUŽENÍ - FRÉZOVÁNÍ - PŘESNÉ VRTÁNÍ - ZÁVITY - DĚLENÍ MATERIÁLŮ - ZAKÁZKOVÁ VÝROBA.

Podmínky užívaní eshopu

1.Provozovatelem internetových stránek http://kvorevel.cz je Karel Novotný-REVEL se sídlem Albrechtická 1787/121 Krnov 79401 , IČ: 63014602 (dále jen provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám.Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.

2.Přístup na stránky http://kvorevel.cz nebo některé služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů.Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Provozovatel dále využívá tyto údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména pro kontakt a komunikaci se zákazníky a statistiku návštěv.Uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí.